FAALİYET ALANLARIMIZ

SOSYAL GİRİŞİM & PROJE HAZIRLAMA VE DANIŞMANLIK

SOSYAL GİRİŞİM, PROJE HAZIRLAMA VE DANIŞMANLIK

 • Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlama
 • Çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak maksadıyla sanat ve mesleğe yönelik eğitim
 • Sosyal, ticari ve teknolojik alanlarda proje hazırlama
 • Internet üzerinden ve geleneksel yöntemlerle genel, akademik ve mesleki eğitim kursları ve sertifika programları düzenlemek
 • Finansal sistem danışmanlığı
 • Rekabet danışmanlığı
 • Sempozyum, kongre, konferans vb. düzenleme.
 • Kamuoyu araştırmaları.
 • Alacak takas işlemlerine ilişkin geleneksel ve dijital platformlar oluşturma ve işletme
 • Sosyal girişim faaliyetleri
 • Sosyal inovasyon faaliyetleri