FAALİYET ALANLARIMIZ

ELEKTRİK TARİFE ve SERBEST TÜKETİCİ SÖZLEŞME DANIŞMANLIĞI

ELEKTRİK TARİFE ve SERBEST TÜKETİCİ SÖZLEŞME DANIŞMANLIĞI

Serbest tüketici olarak elektrik satın alan şirketleri, imzaladıkları sözleşmeler ile bunlara istinaden düzenlenen faturaların uyumu ve kontrolü elektrik alımı yapan şirketler tarafından etkili bir şekilde takip edilememektedir.

Bu kapsamda, serbest tüketici faturalarının sözleşmede yer alan hükümlerle olan uyumluluğu, fiyatların doğru uygulanması, tarife kalemlerinin doğru yansıtılması ve fatura mahsuplaşmalarının mevzuata ve sözleşmelere uygun yapılması hususları tarafımızca gerçek zamanlı olarak takip edilmektedir. Sonuç olarak tarafımızca; “fiyat düzeltmesi”, “ekonomik kayıp oluşması halinde geriye dönük mahsuplaşmaların yapılması” ve “oluşabilecek uyuşmazlıklara ilişkin hukuki süreç takibi” yapılmaktadır.

Dolayısıyla, sözleşmeler hem ekonomik hem de hukuki açıdan değerlendirilmektedir. Şirketlere tarife danışmanlığına ek olarak tamamlayıcı hukuki danışmanlık hizmeti de çözüm ortağımız olan Yıldız Avukatlık Bürosu - Av. Mustafa Nazif Yıldız (Ankara 1 No’lu Barosu-29221, TC: 13750058986) tarafından sağlanmaktadır. Ekonomik açıdan; sözleşmeler ile faturalar arasındaki uyumsuzlukların anlaşılabilmesi piyasaya ilişkin teknik bilgiyi ve elektrik fiyatlarının sürekli takibini gerektirmektedir. Ortaklığımız, şirketlerin elektrik faturalarına ilişkin tüm ekonomik, mali ve hukuki sorunları bir bütün halinde ele alarak, müşteriye herhangi bir yük bırakmadan baştan sona tüm süreçleri takip etmekte ve müşteri menfaatlerinin korunmasında etkin şekilde çalışmaktadır.

Ortaklığımız mevcuttaki sözleşme-fatura uyum kontrolü dışında; geleceğe yönelik olarak serbest tüketici sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve tüketici açısından en uygun tarifenin belirlenmesi hizmetlerini de sunmaktadır. İleriye dönük yapılacak olan bu işlemle beraber yaşanması muhtemel “yüksek fiyattan sözleşme imzalanması”, “imzalanan sözleşme ile faturada uygulanan fiyat uyumsuzluklarının önlenmesi”, “EPDK tarafından belirlenen dağıtım, iletim gibi bedellerin faturaya hatalı yansıtılması” ve ayrıca “mevzuat ve sözleşmelerde yer alan tüketiciye ait hukuki hakların ihlal edilmesi” gibi sorunlar önlenmiş olacaktır.


Örnek olarak; faturalarda yer alan Yekdem bedelinin faturaya hatalı yansıtılması, vergilerin doğru hesaplanmaması, tüketici grubunun hatalı sınıflandırılması, sayaç ve tüketim miktarlarının ölçümünde yaşanan hatalar en sık karşılaşılan sorunlardır.

Sunulan Hizmetler

  • Serbest tüketici sözleşmelerinin ekonomik, mali ve hukuki yönden değerlendirilmesi
  • Müşteri sözleşmesi ile faturaların uyumluluğunun takip edilmesi
  • Sözleşme hükümlerinde yer alan tedarikçi yükümlülüklerinin denetlenmesi ve takibi
  • Sözleşme ve faturalarda tespit edilen ihlal ve hukuka aykırılıklar durumunda; tedarikçi ile müzakere, arabuluculuk ve diğer hukuki süreçler yoluyla müşterinin haklarının korunması
  • Yeni sözleşme imzalanması öncesinde; teminat koşulları, fatura ödeme dönemleri, hukuki yükümlülük ve görevler ve müşteri için en uygun tarifenin hesaplanması yoluyla en uygun seçeneğin belirlenmesi

İLETİŞİM