Yazılım & Donanım

Bilgisayar yazılım ve donanım ihtiyaç tespiti, Yazılım geliştirme, İnternet sitesi kurma, İnternet servis sağlayıcılığı yapma, Bulut bilişim ve veri merkezi hizmeti , Proje fizibilite çalışması, İş analizi

Eğitim sektörü çözümleri

Ders ve kurs içeriği üretme, Bilgisayar destekli otomatik sınav oluşturma, Oyunla öğrenme içeriği oluşturma, Kişiye özelleştirilmiş öğrenme için içerik oluşturma

Bilgi sistemleri denetimi

Ağ-sistem denetimi, Adli bilişim denetimi, Bilgi sistemleri denetimi, Proje denetimi

Sivil toplum kapasitesi geliştirme

Toplumsal uyum programı, Kentsel entegrasyon programı, Sosyal girişim faaliyetleri

Rekabet ve bankacılık alanlarında danışmanlık

Banka birleşme ve devralmaları, Şirket birleşme ve devralmaları, Kurumsal finansman, Mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik

İş süreçleri ve iç sistemler

İş süreçleri analizi, İç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi

Bilgi sistemlerindeki raporlama ve kayıt sistemlerinin değerlendirilmesi

Bilgi sistemleri üzerinde ve diğer ortamlarda bulunan raporlama ve kayıt sistemlerinin değerlendirilmesi, Fiziksel güvenlik yapısının değerlendirilmesi, Siber güvenli, Mevcut bilgi güvenliği işlemleri ve bileşenlerinin değerlendirilmesi

Mesleki eğitim: standartlar ve yeterlilikler

Meslek standartları geliştirme, Mesleki yeterlilikler geliştirme, Sertifika programları

Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0: Büyük veri analizi

Yapay zeka uygulamaları, Nesnelerin interneti , Sanal gerçeklik, Artırılmış gerçeklik , Kamuoyu yoklamaları , Sosyal araştırmalar, Büyük veri analizi, Sosyal medya analizi

Sivil toplumun acil durum müdahale kapasitesi geliştirme

Afet ve acil durum eğitim ve uygulama içeriği oluşturma

Süreli ve süresiz yayınlar ve bilimsel etkinlikler

Sempozyum, kongre, konferans, panel düzenleme, Dergi yayıncılığı, Kitap yayıncılığı